ОКОЛЧИЦА  АД / OKOLCHICA JSC                    


 

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: Анализ на състоянието и проектиране   на организацията на трудовата дейност на „Околчица” АД

 

За да свалите Публична покана № 3/04.03.2014 г. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Околчица” АД използвайте линка по-долу:

Свали публична покана

 

               Публично съобщение по чл.9 ,ал.2 от ПМС №118/20.05.2014

                   за ценово предложение за предоставяне на услуга с наименование

„Сертифициране на въведената Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа.Изисквания.”

Свали публично съобщение

 


© 2007 "ОКОЛЧИЦА"  АД